Sports

Sports

આંતર યુનિ., આંતર કોલેજ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લેનાર ખેલાડીઓના સર્ટીફીકેટ અને ટ્રેકશુટ લઈ જવા બાબતે

Inter College Judo(Women) Competition

Inter College Kho-Kho Competition(Female)

2019-20

શૈક્ષણીક વર્ષ 2019-20 આંતર કોલેજની રમતગમત પ્રવૃત્તિઓ અંગે